Greatest Filipina Athletes in Athletics response to Eddie Alinea 2

Greatest Filipina Athletes in Athletics response to Eddie Alinea

I’m afraid I disagree with Eddie Alinea that Lydia De Vega is the Phi greatest ever Filipina athlete in Track and Field.

Our Greatest Ever Filipina Athletes in Track and Field response to Eddie Alinea writeup

My vote is with Josephine Dela Vina.

Philippine Sports never well recognized her during her lifetime for her contributions.

And who I had nominated fo

r the Philippine Sports Hall of Fame.

 While De Vega might be a more popular and better-known Filipina athlete, Dela Vina performed better at a higher level.

Greatest Filipina Athletes in Athletics response to Eddie Alinea 3

 ‘

A Progression over 3 Olympics vs. a decline over 2 Olympics, De la Vina was around before the Philippines joined the SEA Games in 1977.

She was an outstanding Junior who took bronze at the Asian Games in 1962 at 16 in the Discus. Her Junior record set in 1965 is the oldest standing Philippine Record.

Her senior record, which was set when she was at the peak of her powers in Bakersfield, the US, of 54.71m in 1971, is still good enough to win a silver medal in the 2019 SEA Games 48 years later.

And it is the oldest standing Philippine senior record.

In retrospect, Lydia was an outstanding Junior who won the 1982 Asian Games at 18 years of age 100m; she went onto win two more Asian Games Golds in 1986 in 100 and 200.

Lydia was at the peak of her powers in 1987, setting the Phi Record, which has now stood for 33 years. Lydia held records in the 100, 200, 400 junior and senior events and 60m indoors.

Currently, she now still has the Senior 100, Junior 200, and 60m Indoors. The other records all broken in the last few years.

For Filipina athletes, both the Throws and Sprints are challenging events to excel globally.

Please note both Dela Vina and De Vega are the only two phi female track and field athletes to distinguish both having the prestigious distinction of being Asian Games and Asian Track and Field Champion.

However, Dela Vina is the only Female Track and Field athlete from the Philippines to make an Olympic Final.

Tagalog

Ang boto ko ay kasama si Josephine Dela Vina. Sino ang hindi nakilala ng buong buhay niya para sa kanyang mga kontribusyon sa Philippine Sports.
At sino ang aking hinirang para sa Philippine Sports Hall of Fame. Habang si De Vega ay maaaring maging isang mas sikat at mas kilalang atleta.
Mas mahusay na gumaganap si Dela Vina sa isang mas mataas na antas. Nagpunta si Dela Vina sa 3 Mga Larong Olimpiko 1964, 1968, 1972 na nagtatapos ng ika-18, ika-15, at ika-13.
Kaya noong 1972, napalampas siya sa pangwakas na 1 lugar, na may 12 na dumaraan.
Sa kaibahan, tumakbo si De Vega sa 2 Olympics 1984 at 1988. 100m at 200m noong 1984 at 100m noong 1988. Natapos ang ika-22, ika-32, at ika-43.
Isang Progreso sa paglipas ng 3 Olympics kumpara sa isang pagtanggi sa 2 Olympics.
Si Dela Vina ay nasa paligid bago sumali ang Pilipinas sa SEA Games noong 1977. Siya ay isang natitirang Junior na kumuha ng tanso sa Asian Games noong 1962 sa edad na 16 sa Discus.
Ang kanyang record sa Junior noong 1965 ay ang pinakalumang nakatayong Philippine Record.
Ang kanyang nakatatandang record na itinakda noong siya ay nasa rurok ng kanyang mga kapangyarihan sa Bakersfield, ang US na 54.71m noong 1971 ay mahusay pa rin upang manalo ng isang medalyang pilak sa 2019 SEA Games mga 48 taon.
At ito ang pinakalumang nakatayo na tala ng senior senior ng Pilipinas. Sa pagbabalik-tanaw ay si Lydia ay isang pambihirang Junior na nanalo sa 1982 Asian Games sa 18 taong gulang na 100m, pinuntahan niya ang 2 pang Asian Games Golds noong 1986 noong 100 at 200.
Si Lydia ay nasa rurok ng kanyang mga kapangyarihan noong 1987 na nagtatakda ng Phi Record na ngayon ay tumayo ng 33 taon.
Si Lydia ay nagdaos ng mga talaan sa 100, 200, 400 junior at the senior event at 60m sa loob ng bahay. Sa kasalukuyan ay mayroon pa rin siyang Senior 100, Junior 200 at 60m Indoors.
Ang iba pang mga talaan lahat ay nasira sa huling ilang taon.
Para sa mga atleta ng Pilipino, ang kapwa ang Trows and Sprints ay mahirap na kaganapan upang maging mahusay sa pandaigdigang yugto.
Mangyaring tandaan pareho sina Dela Vina at De Vega ay ang tanging 2 phi female track at field atleta na magkaroon ng pagkakaiba ng parehong pagkakaroon ng prestihiyosong pagkakaiba ng pagiging Asian Games at Asian Track at Field Champion.
Gayunpaman, si Dela Vina ay ang tanging atleta ng Babae Track at Field mula sa Pilipinas na gumawa ng isang Olimpikong Pangwakas.
A
LIKE OUR FACEBOOK PAGE
PLEASE SHARE THIS ARTICLE

You cannot copy content of this page