X

Amazing Airnel Abarra – The Professor

Author: Airnel Abarra, MSc.

Airnel T. Abarra, LPT, MSc, is a Ph.D. currently a student at the Testnevelési Egyetem (University of Physical Education) in Budapest, Hungary (2019-2023).

Mr. Airnel Abarra is the pioneer Filipino Ph.D. student and scholar of the said university specializing in Sport and Social Sciences.

Before his Ph.D. studies, he is the Grade School Sport Officer of the Ateneo de Davao University and the Head Coach of the Ateneo de Davao University Track and Field Team.

Above all, an advocate of genuine grassroots programs in Athletics, his initiatives include Mindanao Blue Knights Track League, an independent Track and Field Tournament in the Philippines (2014-present).

In addition, Mr. Abarra also has extensive networks among the Athletics clubs in Germany, Czech Republic, and Hungary.

In addition, every year, he collects sports shoes and apparel from different sports clubs. In the said countries and sends it to less fortunate athletes in the Philippines.

Above all professionally, he is a licensed teacher and doing research activities in Athletics, Sociology of Sport, etc. email: airnel.abarra@protonmail.com.

Tagalog Version

Ang Airnel T. Abarra, LPT, MSc ay isang Ph.D. kasalukuyang isang mag-aaral sa Testnevelési Egyetem (University of Physical Education) sa Budapest Hungary (2019-2023).

Si G. Airnel Abarra ay ang pinning Pilipinong Ph.D. mag-aaral at scholar ng nasabing unibersidad na nagdadalubhasa sa Sport at Social Science.

Bago ang kanyang Ph.D. pag-aaral. Bilang karagdagan, Siya ay ang grade School Sport Officer ng Ateneo de Davao University at ang Head Coach ng Ateneo de Davao University Track and Field Team.

Higit sa lahat isang tagapagtaguyod ng tunay na mga programa sa grassroots sa Athletics, kasama sa kanyang mga pagkukusa ang Mindanao Blue Knights Track League na isang malayang Track and Field Tournament sa Pilipinas (2014-kasalukuyan).

At saka Si G. Abarra ay mayroon ding malawak na mga network sa mga Athletics club sa Alemanya, Czech Republic, at Hungary.

Bilang karagdagan taun-taon, nangongolekta siya ng mga sapatos na pang-isport at kasuotan mula sa iba’t ibang mga sports club.

Sa mga nasabing bansa at ipinapadala ito sa mga hindi gaanong swerte na mga atleta sa Pilipinas.

Higit sa lahat sa propesyonal, siya ay isang lisensyadong guro at gumagawa ng mga aktibidad sa pagsasaliksik sa Athletics, Sociology of Sport, atbp email: airnel.abarra@protonmail.com,

Categories: Authors 01. About
Leave a Comment